Lenormand kortų reikšmės

Kryžius

KryžiusKryžius kalba apie išbandymus ir kančias. Šis nuo seno egzistuojantis simbolis įpareigojamas įvairių vertybių. Vertikali linija simbolizuoja aktyvumą ir jungia dangų su pragaru, astralinį ir mūsų pasaulius. Horizontali atsakinga už pasyvumą, pastovumą ir atsakinga už žemės ar vandens paviršius. Susikirtusios linijos atstovauja materialiam pasauliui o pati kryžiaus esmė siejama su kančia. Tai likimas ir karma.
Tai mažai palankumo savyje turinti korta, sakanti jog mumyse egzistuoja bent vienas toks. Reikėtų į jį žiūrėti kaip perspėjimą. Jei jis praeities pozicijoje, tai problemos irgi ten (kitos kortos kalba kokios jos buvo). Jei ateityje - laukite ir ruoškitės joms. Visi išbandymai skirti tam, kad įveiktume juos vardan aukštesnio tikslo. Matomai tai, kas yra siekiama yra per mažas ar netikras užmojis.
Santykiuose tai rimtas išbandymas, galbūt skyrybos. Sunki padėtis ir profesinėje, verslo ar tarnybos srityje. Netektys, praradimai, nuostoliai. Gerai apmąstykite situaciją ir veikite tik apsisprendimo vedini. Yra tikimybė jog viską verta pradėti iš naujo, net jei tai svarbus ir didelis projektas ar kryptis dienoje - verta strategiškai ir kritiškai į visą padėti atsižvelgti iš naujo. Peržiūrėti, subalansuoti. Kuo korta arčiau klausiančiojo kortos dėstyme, tuo išbandymai rimtesni.

Su ŽIEDU - tarp partnerių prasta padėtis
     NAMU - iš artimųjų nešama karma, sunki padėtis namuose
     GYVATE - ateinantis žinojimas ir išmintis kančių ir išbandymų keliu
     LAPE - pavojingi žaidimai
     MĖNULIS - psichologinė priešprieša, vidiniai išgyvenimai, problemos
     INKARAS - ilgai nešamas kryžius, krūvis,  varginanti padėtis, sėslumas ir atsidavimas svetimiems keliams
     ŠIRDIMI - meilėje santykių nestabilumas, greita jų pabaiga. atverta širdis nepriimama, sutartys nepasirašomos, pasitikėjimo stoka šiems dalykams įvykti
     DALGIU - sunkinančios aplinkybės, liga, mirtis kaip kad taro kortų giltinėje.
     RAITELIU - žinios nelaukit, jei jūs nesistengsite, tai greičiausiai ji neatvyks

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account