Lenormand - Įvykiui ☿♀

I Asmuo - Situacijoje (susiklosčiusi žmogaus padėtis, nutikimas)
II Kas iš viso to vyksta? (į ką pereinama, kaip imama reikštis)
III Sekanti kryptis (kur ima vesti?)
IV Veiksmo pasekmės, grįžtanti karma
V Pamokos rezultatas (kas yra akivaizdžiai patirta)
VI Inicijuojanti energija (jėgos skatinančios įvykius)
VII Kaip pereiti kliūtis (raktas ištrūkimui nuo negatyvo)
VIII Kokia ciklo pabaiga? (kaip uždaromi praeities vartai?)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account