OrakulasOrakulas yra didžiausias išminties sergėtojas. Siek išminties ir patarimo iš vyresniųjų. Pasitark su knygomis, mokytojais ar išmintingais autoritetais. Orakulas taipogi gali išreikšti reikalingą pasiaukojimą kelionėje dėl išminties.

Žvaigždžinys.lt 2007 - 2019
Laiškų dėžutė
1000 simbolių į kairę
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account