24 Sugrįžimas

sugrizimasSugrįžimas

Jums atrodo, jog susidariusios aplinkybės visiškai įklampino, dėl to smarkiai nervinatės. Tačiau trukdymai nereikšmingi ir jūs labai greitai su jais susidorosite, jeigu įtemptai ir sąžiningai dirbsite. Tam tikras labai apibrėžtas laikas - gal septynios dienos, gal septynios savaitės, o gal septyni mėnesiai - jums bus lemtingi. Atrodo, jūs ir pats jaučiate, kad esate ties rimtu savo likimo permainų slenksčiu. Ir iš tiesų taip yra. Dar truputį palūkėkite, ir viskas bus gerai. Pamažėle kaupkite centą po cento. Nauju keliu žengsite ryžtingai ir nesulaikomai.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account