29 Bedugnis Vanduo

bedugnis vanduoBedugnis Vanduo

Viena iš keturių blogiausių kombinacijų. Šiuo metu jūs turite daug praradimų ir nuostolių. Viena, ką dabar galite padaryti, tai pagal galimybes kiek nors apmažinti likimo smūgius. Turėkite kantrybės ir laukite, kada likimo deivė vėl atsisuks į jus. Laiko jūs turite, imkitės mokslo darbų. Po dviejų, blogiausiu atveju po penkių mėnesių padėtis turėtų keistis j gerąją pusę. Iki to laiko stenkitės laikytis ramiai, nepraraskite nuotaikos. Šiuo metu savianalizė ir blaivus padėties vertinimas atneša daugiau naudos negu beviltiška kova su likimu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account