Perspektyva

perpektyvaPerspektyva
Sunkiose situacijos išvysti perspektyvą gali tapti pirmuoju žingsniu jas išsprendžiant. Ar tu pastebėjai, kada tave užvaldo emocijos, situacijos tampa iškraipytos? Ar staiga iškilusių jausmų apsuptyje pastebite, jog konstruktyvus talpumas nuo mūsų slysta? Jauskite ir išreikškite savo emocijas. Taipogi svarbu sumažinti, kraipantįjį atvirų jausmų efektą, ir užkirsti destruktyviam bendravimui kelią, kuris gali apsireikšti besikraipant šiems jausmas. Tai darant svarbu matyti perspektyvą. Perspektyva – tavyje esanti aukštesnioji vieta. Pasiek ją, ir kelioms akimirkoms viską palesk, judėk supratingumo ir užuojautos link. Tada vizijos vedamas eik pirmyn, ir patikėk jai spręsti tavo rūpesčius.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account