Tarot kortų reikšmės

Šešios lazdos

Šešios lazdosŠešios lazdos

TIESIAI:

Ši korta buvo taip sumodeliuota kad galėtų turėti kelias reikšmes piešinyje – tai nugalėtojo triumfas bet tai taipogi geros (didelės) naujienos, kurios gali būti nešamos karaliaus pasiuntinio; tai laukimas (vilijimasis), karūnuotas su jo pačio troškimu, vilties karūna ir tt. Tai taipogi gali reikšti kad tarnai gali prarasti pasitikėjimą savo šeimininkais arba kad jauna dama gali būti išduota savo draugų.

APVERSTA:

Nuogąstavimas, baimingumas, bloga nuojauta, baimė, kad pergalingas priešas prie vartų, klasta, išdavystė, lojalumo nebuvimas, kaip kad vartai atveriami priešui. Taipogi išsipildymas atidėliotos vilties.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Išdidumas, pergalė, atpildas, įvykdymas, sulaukti audringo pasveikinimo už savo veiksmus, būti dėmesio centre, jaustis patyrusiu, poreikis pirmauti, eisena atitinkanti būseną, atsisėdant ant eikliausio žirgo, būti perdaug išdidžiu kad pripažinti tiesą, jaustis pranašesniu už kitus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account