Tarot kortų reikšmės

XVIII. Mėnulis

MėnulisXVIII. Mėnulis

TIESIAI:

ši korta, visų pirma, surišta su psichika - paslaptingom mūsų pasąmonės jėgom, taip pat su meniškumu, artistiniu menu. Reiškia padidėjusį emocionalumą, nepastovų charakterį. Ši korta gali reikšti romantinį požiūrį į gyvenimą, pakankamai išlavintą intuiciją, kitų žmonių paslapčių pažinimą. Tų žmonių, kurie noriai atsiskleidžia. Kai kada nurodo tolimas ("užjūrio") keliones. Pasislėpę priešai, pavojus, šmeižtas, apkalbos, tamsumas, teroras, apgavystė, apgaulė, suktybė, klaida.

APVERSTA:

gali reikšti apgaulę, niekšybę, negatyvius veiksmus iš kitų žmonių pusės, kas atves iki visiško nusivylimo viskuo, o tai privers užsidaryti savyje. Tai nemokėjimo atskirti tiesos nuo melo, neteisingo situacijos supratimo simbolis. Tai bereikšmiai poelgiai, kurie tikrai nenuves prie tikslo. Nepasitenkinimas gyvenimu. Nestabilumas, nepastovumas, neištikimumas, tyla, žemesnieji laipsniai apgaulių ir klaidų

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Intuicija, baimė, savęs apgaudinėjimas, iliuzijos, sukti meilės ryšiai, aklas tiesai – nerealūs sapnai, nežinojimo ką daryti jausmas, jausti nerimą ir susirūpinimą, pasitikėjimas intuicija, prarandamas ryšys su realybe.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account