Tarot kortų reikšmės

XI. Teisingumas

TeisingumasXI. Teisingumas

TIESIAI:

psichikos srity ši korta reiškia brandumą ir gyvenimišką patirtį. Realybėje - sąlygas, susitarimus ir veiklą, susietą su teise, galbūt ginčų bylas, skyrybas, kai kada nuostolių padengimą. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti vedybas arba dabartinių santykių legalizavimą.
Ši korta - tai dvasios pusiausvyros simbolis, o taip pat reiškia sugebėjimą rasti bendrą kalbą su kitais žmonėmis - ypač svarbiuose reikaluose. Teisingumas, nešališkumas, dorumas, sąžiningumas, vykdomasis..

APVERSTA:

tai trūkumas. Taip pat reiškia teisminius reikalus, ilgai neišsprendžiamus. Psichikos srity - charakterio nepastovumas, neteisingumas, nekompetentingumas, įtūžis, apmaudas. Teisė visuose departamentuose, fanatizmas, šališkumas, besaikis – perdėtas griežtumas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

sąžiningumas, harmonija, lygybė, priežastis ir padarinys, objektyvus mastymas sugražina balansą, bendravimas ir komunikavimas yra esminis, tiesos priėmimas, atsakomybės prisiėmimas už savo veiksmus, sprendimų atlikimas, žiūrėjimas į abi argumentų puses, seksualinė lygybė.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account