Tarot kortų reikšmės

VII. Ozirio kovos vežimas

Ozirio kovos vežimasVII. Ozirio kovos vežimas

TIESIAI:

reiškia vystymąsi, ekspresiją, audringą praktinę veiklą. Psichikos srity - savikontrolę, savigarbą, valios jėgą, pergalę prieš likimo smūgius - ir visa tai todėl, kad turi palankius charakterio bruožus. Realybėje korta kalba apie sėkmę, pasiektą savo paties jėgomis, o ne atsitiktinumo. Taip pat pranašauja sėkmę darbe ir kelionėse - dažnai tolimose. Galima traktuoti ir kaip dorovingo gyvenimo ir atsakingumo simbolį. Pagalba, dievo apvaizda; taipogi karas, triumfas, spėjimas – prielaida, kerštas, bėda.

APVERSTA:

Kovos vežimo korta kalba apie psichinės pusiausvyros trūkumą, apie nepasitikėjimą, svetimą įtaką ir neigiamą aplinkinių įtaką. Taip pat traktuojama kaip nereikalingas keliaklupsčiavimas prieš atgijusias tradicijas bei savęs paties apribojimą. Realybėje ši korta pasakoja apie konfliktus su teisėtvarka arba apie netikėtus teisminius reikalus. Maištas, riaušės, ginčas, kivirčas, debatai, bylinėjimasis, pralaimėjimas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

stropumas, valios jėga, nuoširdumas, atkaklumas, ištvermingumas, minčių ir jausmų kontrolė, būti tempiamam į dvi kryptis, mokymasis leistis teisingu keliu, seksualinis meistriškumas, būti sėkmingu, ryžtingumas laimėti bet kokia kaina, pergalių stokojimas, įtempti nuotykiai ir rizika, būti vairuotojo vietoje, protinės ir fizinės kelionės.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account