Tarot kortų reikšmės

Žynys/Šventikas V. Žynys/Šventikas

TIESIAI:

reiškia gerą patarimą, kai kada apmokymą, žinių siekimą. Geranoriškumas ir socialinis sutikimas. Geras požiūris į religiją. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti santuoką, sugrįžimą prie šeimos tradicijų. Psichologijos srity yra kantrybės ir atlaidumo simbolis, o taip pat savų žinių perdavimas kitiems, aktyvus kitų patirties ir žinių panaudojimas. - Vestuvinis aliansas, nelaisvė, vergovė; pagal kitą skaitymą – gailestis ir gerumas; įkvėpimas; vyras pas kurį užklausėjas kreipėsi pagalbos.

APVERSTA:

simbolizuoja šmeižtą, gėdą, abejotinus patarimus, atnešančius blogį, o taip pat melagingus faktus, kurie liečia materialinius reikalus. Psichologinėj srity reiškia per didelę elgesio laisvę, gero tono taisyklių ignoravimą, neteisingą požiūrį į gyvenimą, ekscentriškumą, atnešantį blogį, kai kada lengvabūdiškumą ir nereikalingą gerumą tiems žmonėms, kurie to neverti. Visuomenė, geras supratingumas, santarvė, perdėtas širdingumas, silpnumas (silpnybė)

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

prisitaikymas, susilaikymas, pagarba, mokymas, tradicinės taisyklės ir apeigos, prisiderinimas prie susiklosčiusios padėties, priimant discipliną, bendraamžių spaudimas, aukštesniųjų vertybių mokymasis, tikėjimo sistemos dalijimasis, tikslus žinojimas kaip elgtis, diskriminacija kylanti iš žinių.

Žvaigždžinys.lt 2007 - 2019
Laiškų dėžutė
1000 simbolių į kairę
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account