Tarot kortų reikšmės

V. Žynys/Šventikas

Žynys/Šventikas V. Žynys/Šventikas

TIESIAI:

reiškia gerą patarimą, kai kada apmokymą, žinių siekimą. Geranoriškumas ir socialinis sutikimas. Geras požiūris į religiją. Priklausomai nuo kitų kortų, gali reikšti santuoką, sugrįžimą prie šeimos tradicijų. Psichologijos srity yra kantrybės ir atlaidumo simbolis, o taip pat savų žinių perdavimas kitiems, aktyvus kitų patirties ir žinių panaudojimas. - Vestuvinis aliansas, nelaisvė, vergovė; pagal kitą skaitymą – gailestis ir gerumas; įkvėpimas; vyras pas kurį užklausėjas kreipėsi pagalbos.

APVERSTA:

simbolizuoja šmeižtą, gėdą, abejotinus patarimus, atnešančius blogį, o taip pat melagingus faktus, kurie liečia materialinius reikalus. Psichologinėj srity reiškia per didelę elgesio laisvę, gero tono taisyklių ignoravimą, neteisingą požiūrį į gyvenimą, ekscentriškumą, atnešantį blogį, kai kada lengvabūdiškumą ir nereikalingą gerumą tiems žmonėms, kurie to neverti. Visuomenė, geras supratingumas, santarvė, perdėtas širdingumas, silpnumas (silpnybė)

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

prisitaikymas, susilaikymas, pagarba, mokymas, tradicinės taisyklės ir apeigos, prisiderinimas prie susiklosčiusios padėties, priimant discipliną, bendraamžių spaudimas, aukštesniųjų vertybių mokymasis, tikėjimo sistemos dalijimasis, tikslus žinojimas kaip elgtis, diskriminacija kylanti iš žinių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account