Tarot kortų reikšmės

IV. Valdovas/Imperatorius

Valdovas/Imperatorius IV. Valdovas/Imperatorius

TIESIAI:

reiškia poelgių logiškumą, tikslo pasiekimą. Kalba apie valios jėgą ir pasirinkto kelio teisingumą. Gali simbolizuoti sėkmę visuomeniniuose darbuose. Reiškia autoritetą, savikontrolę, stiprią asmenybę. Gali reikšti tėvystę, o kai kuriais atvejais – saugumą, ilgalaikę sėkmę, padėties stabilumą, legalias pajamas. Vaizduoja subrendusius žmones, su stabilia padėtim visuomenėj, turinčius įtikinėjimo dovaną ir galimybę veikti kitus. Stabilumas, jėga (valdžia), protekcija; didis žmogus; pagalba, priežastis, įsitikinimas.

APVERSTA:

simbolizuoja autoritetų neigimą, nenorą dalyvauti kitų žmonių gyvenime, savo pareigų, dažniausiai tėviškų, nevykdymą, visa ko legalaus ignoravimą. Nemokėjimas pripažinti savo ydas ir trūkumus. Visuomeniškas nebrandumas. Kai kada ryški priklausomybė nuo stiprių, autoritetingų žmonių. Tokia kortos padėtis reiškia, kad žmogaus gyvenime yra kažkas, kas visiškai jį pavergė. Kai kada reiškia nesėkmes darbe, jėgų išsekimą. Dosnumas (rezultatuose), užuojauta – gailestis, (pasi)tikėjimas; taipogi priešų supainiojimas, kliūtis – užtvara, nesubrendimas.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Jėga, valdžia, autoritetas, tėvo figūra, vadovavimas, suvokimo jėga, abejingumas kitiems – jų jausmams ir aistroms, tvirtas kategoriškas mąstymas, tvarkingas chaosas, steigiant įstatymus ar šeimos vertybes, situacijos valdymo perėmimas, struktūriškas mąstymas, laikytis taisyklių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account