A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

ALTORIUS

# ALTORIUS
Jeigu sapne prieš Jus iškyla altorius, būsite apsaugoti nuo klaidų.
Šis sapnas gali reikšti ir atgailą.
Jeigu sapne statote altorių arba jį puošiate - vesite ar ištekėsite.
Matyti daug žvakių ant altoriaus - Jūsų sumanymams bus pritarta.
Altorių griauti - iŠsikraustysite iš proto.
Jeigu sapne prie altoriaus matote dvasininką -
Jūsų laukia nesėkmingi komerciniai reikalai, o namuose pyktis ir barniai.
Sapnuoti aukų altorių reiškia, jog teks susitaikyti su gyvenimo iškeltais reikalavimais, atsisakant asmeninio pasitenkinimo ir dvasinio tobulėjimo.
Sapne regėti prie altoriaus jungtuves reiškia liūdnus |vykius Jūsų draugų gyvenime.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account