A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

BAŽNYČIA

# BAŽNYČIA
Jeigu sapnuojate, kad esate bažnyčioje ir norite priimti Komuniją, bet negalite, - vilčių neišsipildymas.
Jei dažnai sapnuojate save bažnyčioje, tai gali reikšti nesaugumą, paramos stoką.
Melstis bažnyčioje gali reikšti gresiantį konfliktą darbe ir namuose, gal net mirtį.
Aukoti bažnyčiai - priminimas apie labdarą, gerus darbus.
Jeigu sapnuojate, kad bažnyčioje prietema, vadinasi, teks dalyvauti laidotuvėse. Šis sapnas žada ūkanotas perspektyvas ir ilgą geresnių laikų laukimą.
Matyti bažnyčioje degančią žvakę - noras sustiprinti draugystę.
Statyti bažnyčią - džiaugsmas, sėkmingas laikotarpis prieš išbandymus.
Jeigu sapne bažnyčią matote toli - nusivilsite kažkokiais įvykiais.
Sugriauta bažnyčia - gyvenimo permainos.
Deganti - negandos.
Sapne iš bažnyčios išėjus organizuoti susirinkimą - nesikiškite į politiką, nes smarkiai nukentėsite.
Sapne iš bažnyčios eiti tiesiai namo - patvirtinimas, kad šeimoje gražūs santykiai.
Jeigu iš bažnyčios einate į pasilinksminimą - laukia gėda ir pažeminimas.
Skrendančią bažnyčią sapne regėti - patirsite kokį nors stebuklą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account