A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

DURYS

# DURYS
Jeigu sapnuojate, kad įeinate pro duris, vadinasi, veltui bandysite išvengti ilgaliežuvių ir bloga linkinčių žmonių. Vienintelės gera lemiančios durys.
pro kurias Jūs sapne įeinate, tai vaikystės namo durys - jos ateityje Žada laimę ir džiaugsmingą bendravimą su giminėmis
Matyti prasiveriant duris ir įeinant nepageidaujamus asmenis, jausti dėl to baimę - įspėjimas, kad būtumėte atsargus, įsileisdamas svetimus žmones, kad sandariai uždarytumėte duris.
Vyrui sapne matyti duris gali reikšti moterį, kurios jis geidžia. Uždarytos durys reiškia, jog pastangos užvaldyti moterį bus bergždžios. Matyti plačiai atidarant duris - yra galimybė įgyvendinti savo troškimus.
Jeigu kiti įeina ir išeina pro duris - galimi sunkumai darbe.
Kaimo žmonėms ir politiniams veikėjams šis sapnas - bloga lemiantis.
Jeigu Jūs sapne naktį per lietų žiūrite į duris, laukia neatleistini poelgiai ir lengvabūdiški susitikimai.
Belsti į duris - būsite nelaukiamas svečias.
Girdėti durų girgždesį - nemalonus vizitas.
Užrakintos durys reiškia nedraugiškus, nemalonius žmones.
Juodas duris sapnuoti - ateis į pagalbą žmogus, iš kurio to nesitikėjote.
Sulūžusios durys - pavojus draugams.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account