A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

DAVATKA

# DAVATKA
Sapnuoti davatką reiškia, kad tapsite dievobaimingas.
Jei matote daug davatkų bažnyčioje arba kambaryje, išgirsite nemalonią naujieną.
Su davatka pasisveikinti reiškia, kad sumanymas pasiseks.
Matyti davatką kam nors bučiuojant ranką - pažeminimas.
Davatką matyti su juodais drabužiais - būsite apkalbėtas.
Baltais drabužiais apsirengusią davatką sapnuoti
- klastinga meilė.
Su davatka sapne susituokti - Jūsų gyvenimas nelaimingas.
Jei sapne davatką niekinate, - pasiseks darbai. Jei pats esate davatka, - ateityje geriau elgsitės.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account