A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

GROTOS

# GROTOS
Matyti geležines grotas - rasite tai, ką pametėte, bet taip pat šis sapnas gali reikšti kliūtis, laisvės netekimą.
Žiūrėti pro grotas - daug ko neteksite.
Išlaužtos grotos - tuščios viltys, neištesėti draugų pažadai.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account