A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

GAILESTIS

# GAILESTIS
Sapne ko nors gailėtis - gausite linksmą žinią, bet sumanymai nepasiseks.
Jeigu Jūs sapne graudžiai verkiate netekę draugo arba turto, - laukia nuoskaudos ir sunki kova už būvį.
Sapne verkti, netekus giminių, reiškia ligą, nusivylimą, po kurio vėl pajusite harmoniją ir supratimą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account