A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

GAIDYS

# GAIDYS
Sapnuoti gaidį - palankus laikas sėkmei ir Jūsų prestižo didėjimui, bet tai pavers Jus garbėtroška.
Sapnuoti gaidį, apie vištas besisukinėjant}, - patiksite moterims.
Jeigu sapnuojate, kad gaidys gieda naktį arba vakare, tai Jums teks daug verkti. Tačiau šis sapnas Jus saugos nuo klaidų bei paklydimų.
Sapne iŠ ryto girdėti gaidžio giedojimą - geras ženklas - jauniems žada sėkmingas vedybas ir gerovę namuose.
Jeigu sapne regite gaidžių kovą - laukia barniai ir konkurencija.
Išsigandusį gaidį sapnuoti - galite pakliūti tarp besibarančiųjų ar į garsią krašto bylą.
Sapne pagauti gaidį - netikėtas palikimas, laimėjimas loterijoje.
Sapne pjauti gaidį reiškia nemalonumus šeimoje.
Pešamus gaidžius sapnuoti - nemalonumai.
Matyti gaidį, dedantį kiaušinį, - netikėtas paveldėjimas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account