A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

KARIETA

# KARIETA
Jeigu sapnuojate, kad važiuojate karieta, laukite didelių išlaidų ir pinigų įšaldymo komercijoje.
Važiuoti karieta ir iŠ Jos iškristi - garbės praradimas.
Jeigu sapnuojate, kad važiuojate karieta su draugu arba mylimuoju, - laimingos akimirkos bus trumpos.
Jeigu karieta važiuoja kiti - permainos.
Bėgti paskui karietą - Jus išjuoks, paniekins ir apkalbės.
Jeigu nukrito karietos ratas, - tai džiaugsmai virs liūdesiu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account