A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

KARDAS

# KARDAS
Matyti sapne kardą - būsite drąsus.
Sidabrinis kardas - pergalė.
Matyti aštrų kardą - Jūsų ketinimai sėkmingi
Sapnuoti atšipusį kardą - Jūsų darbas neduos gerų vaisių.
Matyti sulaužytą kardą - būsite nugalėtas.
Laikyti kardą rankoje - būsite apkaltinti dėl išdidumo.
Nešioti prie šono kardą - išdidumo ženklas.
Pamesti kardą - didelis vargas.
Jei kas užsimojo prieš Jus kardu - laukia bėda.
Ranką kardu sužeisti - nelaimingas atsitikimas.
Būti sužeistam kardu - nemalonumai, bėdos.
Matyti kardu kapojamą žmogų - netikėtas gyvenimo smūgis.
Kirsti kardu - darbu prasiskinsite kelią į gyvenimą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account