A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

KAMPANIJA

# KAMPANIJA
Sapne regėti politinę kampaniją reiškia nesantarvę komerciniuose reikaluose. Jūs nustatysite savas komercijos taisykles, neatsižvelgdami į priešininkų nuomonę. Tie, kurie valdžioje, bus nenuoširdūs ir praras gerus draugus.
Jeigu religingi žmonės sapne surengia kampaniją kovai su nuodėme, vadinasi, jie kreipsis pagalbos į labdaringas organizacijas.
Jeigu moteris sapne domisi kampanija, rengiama prieš laisvo elgesio moteris, tai ji drąsiai nugalės visas kliūtis.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account