A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

MOKSLININKAS

# MOKSLININKAS
Matyti keletą mokslininkų - bus galimybė pabendrauti su mokslo žmonėmis, bet Jūs vargu ar tapsite mokslininkas.
Gauti mokslininkų pribraukytą Jūsų parašytą mokslinį darbą reiškia, kad Jūsų pastangos moks¬lo srityje nebus tinkamai įvertintos.
Kalbėtis sapne su mokslininku - daug pasieksi¬te moksle.
Mokslininką išvaryti - patirsite didelę skriaudą.
Jei pats esate mokslininkas ir skaitote paskaitą auditorijoje, o Jūsų atidžiai klausosi daug žmonių, Jūsų pasiekimai bus Įvertinti, o idėjoms pritarta.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account