A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

MĖSININKAS

# MĖSININKAS
Jeigu sapnuojate mėsininkus kruvinomis rankomis ir drabužiais, - laukite rimtos ir ilgos ligos savo šeimoje.
Sapne mėsininkas su peiliu rankose - gali ištikti priepuolis.
Mėsininkas su kirviu rankose - gausite žinią apie mirtį.
Matyti mėsininką, mėsinėjantį gyvulį - nemalonumai dėl namiškių.
Jeigu sapne regite, kaip mėsininkas pjausto mėsą, - nukentės Jūsų reputacija.
Sis sapnas įspėja, kad nerašytumėte laiškų ir ne-pasirašinėtumėte jokių dokumentų.
Jeigu matote mėsininką arba su juo kalbatės apie visokius reikalus, - saugokitės, kad nepakliūtumėte į mėsininko rankas, nes galite būti sunkiai sužaloti.
Susimušti su mėsininku - saugokitės netikėto priešo.
Mėsininku būti sapne - greit gausite prastą darbą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account