A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

MARTI

# MARTI
Jeigu sapnuojate marčią, - kažkoks neįprastas įvykis suteiks daug džiaugsmo.
Jeigu sapne marti Jums patinka, vadinasi, greit sukursite laimingą šeimą.
Sapnuoti, kad Jums marti nepatinka - nuliūdimas.
Jeigu sapne marti linksmai šnekučiuojasi su svetimais vyrais, vadinasi, išgirsite apkalbas.
Jeigu sapne marti dėvi juodais drabužiais - pavojus artimųjų sveikatai.
Sapnuoti, kad Jūsų marti neprotinga, - pasityčiosite iš draugų.
Sapne einant pro duris susitikti marčią reiškia, kad su kažkuo susipažinsite.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account