A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

MALTI

# MALTI
Savomis girnomis malti - turite pragyvenimo išteklių.
Malti sapne grūdus - praturtėsite. Kavą - laukite svečių. Pipirus - liūdna žinia.
# MALŪNAS
Malūną sapne regėti - daug reikšmių: galimybė pralobti, piktos apkalbos ar gyvenimas be vargo.
Sapnas apie veikiantį malūną žada darbo, verslo sėkmę.
Sapne matyti sugriuvusį malūną reiškia gyvenimo išbandymus, kurie užklups netikėtai.
Nedirbantis malūnas - nuobodus gyvenimas.
Jei sapnuojate besisukančias tuščias malūno girnas - būsite apkalbėti.
Sudužęs malūno girnų akmuo - liga.
Sapnuoti, kaip per malūno užtvanką krenta švarus vanduo - sėkmė ir biznyje, ir visuomeniniame gyvenime.
Jeigu sapne vanduo nešvarus - vietoj gėrio laukite nuostolių bei nemalonumų.
Jeigu sapne užtvanka sausa, - reikalai klostysis nesėkmingai.
Sapnuoti sugriuvusią malūno užtvanką reiškia, kad likimas nuo Jūsų nusigręš.
Vaikščioti po malūną - gerėja Jūsų ūkio reikalai.
Važinėti malūne - tolima kelionė.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account