A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

NAŠLAITIS

# NAŠLAITIS
Sapne regėti našlaitį, po pasaulį vaikščiojantį ir grojimu duoną užsidirbantį, - reikia pasirūpinti savo ar sutuoktinio sveikata, kad vaikai neliktų našlaičiais.
Sapne matyti savo giminaitį, netekusį tėvų, reiškia, kad pakeisite savo gyvenimo būdą: atitolsite nuo draugų ir artimųjų o laimės ieškosite tarp svetimų
Jei sapnuojate daug našlaičių - pasirūpinkite visuomenės reikalais.
Girdėti našlaičio verksmą - priglauskite našlaitį.
Jeigu sapne Jūs nuvykstate | našlaičių namus, -Jūsų reikalai pagerės.
Jeigu sapne užjaučiate našlaičius, vadinasi, ištiesite vargstantiems žmonėms pagalbos ranką, todėl būsite visų gerbiami
Našlaitį sapne sušelpti - sušelpkite vargšą.
Jeigu sapnuojate, kad priglaudėte našlaitį, vadinasi, artimo žmogaus meilė yra netikra.
Sapnuoti, kad pasiėmėte auginti našlaitį - malonūs rūpesčiai
Jeigu sapnuojate, kad esate našlaitis, - sulauksite gerų žmonių pagalbos.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account