A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

RATAI

# RATAI
Ratus sapnuoti - galite praturtėti.
Važiuoti ratais - turėsite arba neatidėliotinų reikalų, arba gerą uždarbi, arba išmintingą planą.
Važiuojant iš ratų išvirsti - kol ne vėlu, keiskite savo sumanymus.
Jeigu sapnuojate, kad ratai greitai sukasi, vadinasi, būsite taupūs bei energingi ir lengvai pasieksite Šeimyninę laimę.
Jeigu sapne ratai nesisuka arba sulaužyti - mirtis arba kažkieno išvykimas iš Jūsų namų.
Sapnuoti apvirtusius ratus - gresia nelaimė.
Sulūžę ratai pranašauja sunkų biznį.
Ratus daryti sapne - Jūsų darbas bus sunkus, bet naudingas.
Kitą sapnuoti ratus dirbantį - patarimas: žiūrėkite savo darbą, o ne kitų.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account