A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

RAŠYTI

# RAŠYTI
Jeigu sapnuojate, kad rašote, - padarysite klaidą, kurios nepajėgsite ištaisyti.
Rašyti sapne prie raštinės stalo - nauda
Rašyti be klaidų ir gražiai - gausite pagyrimą.
Rašyti su klaidomis reiškia, kad Jūsų prašymas bus atmestas.
Laišką rašyti - turėsite gerų draugų.
Atminimui rašyti - skurdas.
Raštus - naujienos.
Rašyti knygas, straipsnius į laikraštį - naudingas darbas.
Sapne regėti, kaip rašo kiti reiškia, kad Juras priekaištaus dėl neatsargumo. Galimas teisminis procesas.
Matyti ką nors parašyta - galima kelionė į užsienį.
Sapne stengtis perskaityti neaiškią rašyseną reiškia, kad atsikratysite priešų tik tada, jeigu nesiimsi-te naujų dalykinių operacijų.
Sapne skaityti tai, kas parašyta užsienio kalba reiškia, jog greitai pradėsite savo biznį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account