A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

ŠAKĖS

# ŠAKĖS
Šakes sapnuoti - kova dėl geresnio būvio, kuri pareikalaus daug fizinių ir dvasinių pastangų.
Mėšlo šakes sapnuoti - teks vykdyti nemalonias pareigas.
Šieno - turtas ir laimė.
Rankose kokias nors šakes laikyti - rūstybė.
Matyti sulūžusias šakes - teks pakeisti profesiją.
Pačiam sulaužyti šakes - turėsite nuostolių.
Sapnuoti velnią su šakėmis - saugokitės apgavikų ir suvedžiotojų.
Ką nors pulti ar gintis su šakėmis - pavojus.
Ką nors pasmeigti šakėmis - saugokitės, kad per drąsą nepapultumėt j bėdą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account