A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

SMILKALAI

# SMILKALAI
Smilkalai reiškia pavojingą pagyrimą, bet gali reikšti ir laimę, kurią patirsite, jei būsite kantrūs.
Jei matote smilkalus bažnyčioje - gedulas.
Sapnuoti smilkant kunigą bažnyčioje - rūpinkitės savo dvasiniu pasauliu
Smilkalus imti iš kunigo tikintiesiems - laimė, bedieviams - panieka
Smilkalais smilkyti savo namus ar lovą - liga.
Smilkalais rūkyti mylimą žmogų - ištikimybė.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account