A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

SKŲSTI

# SKŲSTI
Jei Jus skundžia moteris - blogi reikalai.
Jeigu vyras - didelė nauda.
Skundiką sapnuoti - apgalvokite savo poelgius ir veiklą.
Su skundiku bartis - nuostoliai.
Skųstis kam nors - neteksite turto.
Skųsti kitą žmogų - kažką apgausite.
Sapnuoti skundą teismui reiškia nesutarimus ir prieštaravimus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account